SWOT Analizini Hakkında Bilmeniz Gerekenler –  İş Stratejilerinde Dört Boyutlu Yaklaşımı Anlayın

SWOT Analizini Hakkında Bilmeniz Gerekenler - İş Stratejilerinde Dört Boyutlu Yaklaşımı Anlayın

Yönetim, pazarlama ve diğer önemli işletme fonksiyonlarında SWOT analizinden daha yaygın olan çok az araç vardır: Firmanızın, bölümünüzün, fonksiyonel alanınızın veya kuruluşunuzun, ürünlerinizin diğer yönleriyle karşı karşıya olan güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri listelemeyi içerir. SWOT analizinin sonuçları, bir boyutun iç ve dış faktörleri temsil ettiği, diğer boyutunun ise pozitif ve negatif değerleri temsil ettiği 2 x 2’lik tablo olarak basit şekilde sunulabilir.

SWOT Analizi Tekniği Nedir?

SWOT analizi, stratejik planlamasına yardımcı olmak amacıyla bir şirketin rekabetçi konumunu değerlendirmek için kullanılan bir çerçevedir. SWOT analizi, iç ve dış faktörlerin yanı sıra bir bireyin veya kuruluşun mevcut ve gelecekteki potansiyel büyümesini değerlendirir. Kurumsal olarak yapıldığı gibi kişisel SWOT analizi de yapılmaktadır.

SWOT analizi, şirketinizin şu anda en iyi yaptığı şeyi analiz etmenize yardımcı olan ve geleceğe yönelik başarılı bir strateji tasarlamanıza rehberlik eden bir araçtır. Verimli bir SWOT analizi, işletmenizin sizi geride tutan alanlarını ortaya çıkarabilir. Ayrıca, kendinizi korumazsanız rakiplerinizin yararlanabileceği boşlukları da gösterebilir.

SWOT analizi, dikkatli ve işbirliği içinde yapılırsa çok aydınlatıcı olabilecek basit bir süreçtir. Bireysel olarak işletmenizin güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerinin farkında olsanız bile, bunları yan yana getirmezseniz bağlantılar kuramayabilir ve planlarınızı stratejilendiremeyebilirsiniz.

SWOT Analizi Kaç Aşamadan Oluşur?

SWOT analizi iki kategoriye ayrılır: iç faktörler ve dış faktörler. Bir kuruluşun mevcut ve geçmiş performansına ve mücadelelerine bakılarak güçlü ve zayıf yönlerin belirlenebileceğini belirtmek önemlidir. Fırsatlar ve tehditler ise hayalini kurduğunuz geleceği tasarlayacak ve etkileyecek dış faktörleri oluşturur. SWOT analizi yaparak şirketin varoluşundan bugüne başardıklarıyla gelecekte odaklanacağınız stratejik alternatifler arasında bir köprü kurabileceksiniz.

SWOT Analizi Güçlü Yönler

Güçlü yönler, bir organizasyonda başarılı sonuçları destekleyen içsel nitelikler ve kaynaklardır. Bunlar şirketin misyonunu gerçekleştirmenizi sağlayan niteliklerdir. Güçlü yönler, sürekli başarının elde edilebilmesinin ve sürdürülebilmesinin temelidir. Kuruluşunuzun iyi olduğu şeyleri ve kuruluş için yüksek getiri sağlayan ürünlerinizi tanıtmak için yaptığınız şeyleri içerir. Güçlü yönler ölçülebilir veya ölçülemez olabilir.

SWOT Analizi Zayıf Yönler

Zayıf yönler, misyonunuza ve tam potansiyelinize ulaşmanızı engelleyen niteliklerdir. Bu zayıflıklar aynı zamanda içseldir çünkü bunlar, organizasyonel büyümeniz ve başarınız üzerinde olumsuz etkiye sahip olan, şirket içinden gelen faktörlerdir. Zayıf yönler, başarı için karşılamanız gerektiğini düşündüğünüz belirtilen hedefleri veya standartları karşılamayan faktörlerdir. SWOT analizinin zayıf yönler bileşeni, şirketin sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında onu dezavantajlı konuma getiren özelliklerinin dahili bir değerlendirmesidir.

SWOT Analizi Fırsatlar

Fırsatlar, kuruluşunuzun içinde bulunduğu ortamın sunduğu dış faktörler veya niteliklerdir. Bir kuruluş, daha kârlı olmasını sağlayacak stratejileri planlamak ve uygulamak için çevresindeki koşullardan yararlandığında ortaya çıkarlar. Organizasyonlar bu fırsatları değerlendirerek rekabet avantajı elde edebilirler. Bu, çevrenin karar alma ve stratejik planlama üzerinde faydalı ve yararlı bir etkiye sahip olması ve dolayısıyla organizasyonel büyümenin artması durumunda ortaya çıkar. Liderler bu potansiyel fırsatların farkına varma konusunda dikkatlidirler ve ortaya çıktıklarında bunların ellerinden kayıp gitmesine asla izin vermezler.

SWOT Analizi Tehditler

Tehdit, kuruluşunuzun ortamında, kuruluşunuzun başarısına zarar verme potansiyeli olan her türlü olumsuz durumdur. Tehdit bir engel, bir kısıtlama veya sorunlara, hasara veya yaralanmaya neden olabilecek herhangi bir dışsal şey olabilir. Dış ortamdaki koşullar kuruluşun işinin güvenilirliğini ve karlılığını tehlikeye attığında tehditler ortaya çıkar. Tehdit, kuruluşun zayıf yönleriyle ilgili olduğunda artar. Tehditler kontrol edilemez. Bir tehdit geldiğinde istikrar ve hayatta kalma tehlikeye girebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

E-mail listemize kayıt olun!

En yeni içerik ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için kaydolun.

Top